Cavera Property Management B.V. 
 
Cavera Property Management no nonsense beheer

Cavera Property Management B.V. biedt Verengingen van Eigenaren (VvE) welke krap bij kas zitten en onvoldoende reserves hebben, de mogelijkheid zich aan te melden voor het CPM Onderhoudsplan en het daaraan onlosmakelijk verbonden Overeenkomst CPM Onderhoudsplan en Financiering.

Het kan zijn dat door diverse oorzaken uw VvE een (grote) achterstand in (groot/planmatig) onderhoud heeft en onvoldoende middelen ter beschikking heeft om de achterstand in te halen.

Voor deze VvE’s is het CPM Onderhoudsplan ontwikkeld. Cavera Property Management B.V. zal alle essentiële delen van het gebouw (evt. gezamenlijk met specialisten) in kaart gaan brengen.

Op basis van de beschikbare financiële middelen en aanwezige reserve binnen de VvE, zal in het plan aangegeven worden, welke onderdelen binnen het CPM Onderhoudsplan opgenomen dienen te worden ten behoeve van financiering via de Overeenkomst CPM Onderhoudsplan en Financiering, welke onlosmakelijk verbonden aan elkaar zullen zijn.

Het CPM Onderhoudsplan geeft de financiële consequenties weer m.b.t. de VvE bijdragen en daarnaast zullen meerdere opties t.b.v. de te financieren onderdelen worden aangeboden. De Algemene Ledenvergadering van de VvE neemt vervolgens het besluit om het CPM Onderhoudsplan te gaan volgen en aanhouden.

Indien dit voorgaande besluit genomen is, zal de ALV ook direct een besluit nemen omtrent welke financieringsoptie gekozen wordt. Daardoor zijn de eigenaren zich dan ook bewust van de financiële consequenties die dit voor de VvE 10 jaar lang met zich meebrengt.
Hier tegenover staat dat binnen afzienbaar tijdsbestek (vermeld in het CPM Onderhoudsplan), de achterstand m.b.t. de in de Overeenkomst CPM Onderhoudsplan en Financiering opgenomen te onderhouden onderdelen, tot het verleden behoort!

Cavera Property Management BV zal gedurende de looptijd de stabiele factor zijn en blijven voor de onderdelen welke via de Overeenkomst CPM Onderhoudsplan en Financiering hersteld zijn.
Daarnaast zal Cavera Property Management BV namens de (diverse) particuliere financiers de aflossingen/rentes bij de VvE incasseren en zorgdragen voor doorstorting naar de (diverse) financiers.
Dit laatste is het bijzondere van het plan: de financieringen worden verstrekt door particuliere financiers. Daarnaast is de vaste lage rendementsvergoeding welke met deze financiers overeengekomen is en voor 10 jaar vast staat, alleszins concurrerend te noemen. Om maar niet te zeggen dat we dergelijke lage percentages in de markt nog niet tegen gekomen zijn.

Indien u meer wilt weten over het CPM Onderhoudsplan/ Overeenkomst CPM Onderhoudsplan en Financiering, neem met ons contact op via info@caverabv.nl .
Indien u in uw mail alvast meer informatie aanlevert, kunnen wij u wellicht direct meer specifieke informatie verschaffen.