Cavera Property Management B.V. 
 
Cavera Property Management no nonsense beheer

Update Corona virus

Onze werkwijze in verband met het Corona virus

In verband met het Corona virus, zullen wij zo weinig mogelijk fysiek buiten de deur werkzaam zijn c.q. ter plaatse aanwezig zijn de aankomende periode.

Wij zullen deze werkwijze aanhouden, zo lang als de overheid e.e.a. aanbeveelt c.q. oplegt en fysieke aanwezigheid  toestaat. Uiteraard zullen wij altijd de door de overheid opgelegde maatregelen en/of veiligheidsadviezen in acht nemen en opvolgen (bijvoorbeeld voldoende onderlinge afstand bewaren, niet met teveel mensen bij elkaar en geen handen schudden).

Technische aard, Klacht-, Planmatig-/Groot Onderhoud:

 • bij noodgevallen, waar nodig c.q. noodzakelijk, zullen wij fysiek aanwezig zijn waarna eventueel nog uit te zetten vervolgacties zouden kunnen volgen;
 • het planmatig/groot onderhoud zullen wij zo veel mogelijk ter plaatse blijven opnemen met derden
 • het ten uitvoer gebrachte planmatig/groot onderhoud zullen wij ter plaatse blijven begeleiden;

Bij dagelijkse klachten van technische aard, zal de volgende procedure gehanteerd worden: 

 • aan het ingeschakeld bedrijf wordt doorgegeven dat zij zich aan de door de overheid opgelegde maatregelen dienen te houden inzake het Corona virus (o.a. met betrekking tot minimale afstand en hygiëne);
 • indien werkzaamheden in een woning/appartementsrecht plaats dient te vinden, zal het ingeschakeld bedrijf voorafgaand aan het bezoek een heldere tijdsafspraak maken met de melder, zodat door de melder hier rekening mee gehouden kan worden (o.a. openen voordeur e.d.;
 • indien werkzaamheden binnenshuis/binnen het appartementsrecht plaatsvinden, is het aan de bewoner/gebruiker/eigenaar/aanwezigen om de werknemer van de leverancier minimaal 5 meter rond de werkplaats, vrije werkruimte te gunnen c.q. bij voorkeur in een andere ruimte plaats te nemen ten tijde van uitvoer werkzaamheden. Wij vragen hierbij uitdrukkelijk om uw medewerking.

Overleg/Vergaderingen:

 • alle vergaderingen/overleggen met VvE’s zijn inmiddels geannuleerd en/of verplaatst;
 • overleggen met leveranciers met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden/offertes e.d. worden zo veel mogelijk telefonisch en/of digitaal door ons afgewikkeld;
 • overleggen met besturen/eigenaren e.d. vinden zo veel mogelijk telefonisch en/of digitaal plaats;
 • wij zijn een alternatieve planning aan het maken met betrekking tot vergaderingen (onder andere Vergaderingen van Eigenaars) welke wij denken digitaal/schriftelijk te kunnen gaan afwikkelen. Dit is bij VvE’s sterk afhankelijk van hoe het bestuur hier tegenover staat en beschikbaarheid/bereidwilligheid hiertoe binnen de betreffende VvE. Wij zullen de besturen van de VvE’s waarvan wij denken dat dit een goed en geschikt alternatief voor hen is, gaan benaderen. De eerste Vergaderingen staan al op de planning en zijn in voorbereiding;
 • vergaderingen van Eigenaren welke niet digitaal/schriftelijk afgewikkeld kunnen worden, zullen verplaatst worden naar of juni 2020 of na de zomer van 2020 (afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden)

Vanwege bovenstaande en de vele telefonische/digitale contacten welke wij momenteel hebben, vragen wij uw begrip. Het kan namelijk heel goed zijn dat u niet direct telefonisch contact kunt krijgen met ons. Spreek in dat geval onze voicemail in en geef daarin kort aan wat uw vraag/melding is en op welk nummer u te bereiken bent.

Bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Cavera Property Management
Ron van Bommel/Raymond Damen

Coronavirus en consequenties in de aankomende periode

Vanwege de onlangs, afgelopen weken en zondag (15-03-2020) door de rijksoverheid aangekondigde maatregelen, vanwege de uitbraak en voorkoming uitbreiding Coronavirus COVID-2019, deze digitale berichtgeving.
Indien u in de wetenschap bent dat uw buren niet digitaal bereikbaar zijn, verzoeken wij de buren van onderstaande inhoud te informeren.

Cavera Property Management zal haar werkzaamheden, voorzover mogelijk, normaal doorgang laten vinden. Wel zullen wij zo veel mogelijk digitaal onze werkzaamheden voortzetten.
Indien fysieke aanwezigheid gevraagd is, zullen wij de adviezen/maatregelen opvolgen zoals deze door de rijksoverheid bekend zijn gemaakt, voor uw en onze veiligheid.

Dit betekent dat wij klachten van technische aard etc., bij voorkeur digitaal gemeld (via het Portaal of email), in behandeling zullen nemen en naar gelang een extern bedrijf opdracht zullen gaan verstrekken tot verhelpen hiervan. Wij verzoeken u (en uw medebewoners) de door de rijksoverheid aangekondigde maatregelen en adviezen bij een noodzakelijk bezoek van derden op te volgen en te respecteren

Daarnaast zelf, bij verkoudheid/veelvuldig niesen/griepverschijnselen, de gemaakte afspraak met derden vroegtijdig te annuleren.

Met betrekking tot in het voorjaar ingeplande of nog in te plannen Vergadering van Eigenaren (ALV) geldt het volgende (let op: dit is een algemeen bericht, van onderstaande deel kunnen delen/onderdelen of wellicht het gehele deel: deels of niet van toepassing zijn op uw situatie):
– de in de aankomende 3 weken (tot 06 april 2020) gepland staande Vergaderingen van Eigenaren, welke in een horeca of openbare gelegenheid plaats zou gaan vinden, zullen geannuleerd worden;
– afhankelijk van verlenging van maatregelen, zullen alternatieve data zo spoedig mogelijk na 06 april 2020 , in overleg met het bestuur, ingepland gaan worden;
– rekening gehouden moet worden, dat de Vergadering van Eigenaren in de maanden mei en juni ingepland moeten gaan worden, maar dat dit mede afhankelijk zal zijn van beschikbaarheid horeca/openbare gelegenheid waar vergaderd wordt;
– bovenstaand met in acht neming van de eventuele opvolgende maatregelen welke de rijksoverheid oplegt c.q. uitbreiding van periode huidig opgelegde maatregelen, waardoor rekening gehouden moet worden met een Vergadering van Eigenaren op een later tijdstip of afwikkeling op een andere wijze;
– voorbereidingen van Vergaderingen van Eigenaren, zullen in samenwerking met besturen, commissies en derden, zo veel mogelijk doorgang blijven vinden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat wij dit, mede in verband met de aanbevolen maatregelen, daar waar mogelijk digitaal zullen laten plaatsvinden.

Uw, die van ingeschakelde derden en onze eigen veiligheid, hebben ons genoodzaakt, dit bericht te moeten plaatsen.

Wij vertrouwen u hiermee geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Cavera Property Management
Ron van Bommel/Raymond Damen